Privacy en Cookies

Hartveiligheidstest.nl is een initiatief van ProCardio B.V. (“ProCardio”).

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door het invullen van de test verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website www.hartveiligheidstest.nl.

ProCardio is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. ProCardio bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ProCardio de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens
Via de website www.hartveiligheidstest.nl verwerkt ProCardio (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het optimaliseren van de website en e-mail
    Om de inhoud van de e-mails van ProCardio te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet ProCardio om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website www.hartveiligheidstest.nl kunnen ook cookies worden geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
  • Het verbeteren van dienstverlening
    ProCardio kan het emailadres van de contactpersoon in bepaalde gevallen gebruiken voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
  • Social media advertentiemogelijkheden
    Om gerichte posts of advertenties te tonen kan ProCardio gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. ProCardio maakt gebruik van Facebook’s e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. ProCardio maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. ProCardio gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.


Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

ProCardio verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer je deelneemt aan de test, vraagt ProCardio je om persoonsgegevens. Dit doen we ook als je je  registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door ProCardio gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website www.hartveiligheidstest.nl jonger is dan 16 jaar, zal ProCardio, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zullen wij de persoonsgegevens niet verwerken


Beveiliging van uw Persoonsgegevens
Voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ProCardio passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Gegevens van deelnemers, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belanghebbenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.


Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.


E-mail

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief of updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Cookies
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website cookies op je computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst door websites of soms via e-mails. Ze bieden bedrijven nuttige informatie die op allerlei manieren helpt.

Belangrijk: bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

ProCardio maakt gebruik van functionele, analytische cookies en tracking cookies.


Functionele cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo kunnen er cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te behouden.


Analytische cookies
Via Google Analytics worden op Hartveiligheidstest.nl geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Omdat ze geanonimiseerd zijn, zijn het géén persoonsgegevens. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website en de test. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Meer informatie kan je vinden in het privacy beleid van Google


Marketing cookies
Wij maken gebruik van de diensten van Google Tag Manager om hiermee inzicht te krijgen in statistieken.


Embedded content
Op deze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Hartveiligheidstest.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube video’s. Deze video’s maken vaak gebruik van cookies om voorkeuren te onthouden. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.


Cookies uitzetten
De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle functionaliteiten op de website werken. Deze cookies kun je niet uitzetten.

Geautomatiseerde besluitvorming
ProCardio verwerkt geen gegevens door middel van en maakt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. ProCardio neemt dus nooit een beslissing die jouw positie als betrokkene raakt zonder dat er een mens naar kijkt.


Uw rechten

ProCardio en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren jouw rechten onder de AVG. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door ProCardio worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen.

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailwensen aanpassen? Geen probleem, laat het ons weten per post of e-mail hartveiligheid@procardio.nl. Op die manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden, In dat geval bekijken we de situatie opnieuw. Wil je jouw gegevens door ons laten overdragen aan een andere partij? Ook dat kan. Stuur je verzoek per post of e-mail en we maken het in orde.

In het geval je ons vraagt om je gegevens uit onze database te wissen, zullen wij daar ons aan houden. Soms kan het zijn dat we toch een deel van je gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om je van  toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Mochten we niet of niet volledig aan je verzoek tot wissen van je gegevens kunnen voldoen dan laten wij dat uiteraard aan je weten en vertellen we waarom.

Autoriteit Persoonsgegevens
Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met team Hartveiligheidstest .

Wanneer je niet tevreden bent over hoe ProCardio omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Taal
Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Veranderingen
Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Vragen?
Voor vragen over ons Privacy Statement kun je  contact opnemen met ons via: hartveiligheid@procardio.nl.

ProCardio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Op deze website maken we gebruik van functionele cookies. Meer informatie kun je lezen in onze privacy policy.